Cây Thân Cột

 • Cây Cọ Tàu

  Cây Cọ Tàu

  Tên thường gọi: Cọ Tàu, Cọ Chỉ, Kè Tàu Tên khoa học: Livistona chinensis R. Br. Ex Mart Họ thực…

  Đọc thêm

 • Cây Dừa

  Cây Dừa

  Tên phổ thông: Cây Dừa Tên khoa học: Coco nucifera Họ thực vật: Cau - Arecaceae Nguồn gốc xuất xứ: Châu Mỹ nhiệt đới…

  Đọc thêm

 • Cây Cau Nga Mi

  Cây Cau Nga Mi

  Tên phổ thông: Cau Nga Mi, Cau Rubi, Chà là cảnh Tên khoa học:Phoenix roebelenii Họ thực vật: Cau - Arecaceae Nguồn…

  Đọc thêm

 • Cây kè bạc

  Cây kè bạc

  Tên phổ thông: Kè bạc Tên khoa học:Bismarckia nobilis Họ thực vật: Cau - Arecaceae Nguồn gốc xuất xứ: Madagasca Phân bố ở…

  Đọc thêm

 • Cây cau ăn trầu

  Cây cau ăn trầu

  Tên phổ thông: Cau ăn trầu, Tân lang, Binh lang Tên khoa học: Areca catechu Họ thực vật: Cau - Arecaceae Nguồn gốc…

  Đọc thêm

 • Cây cau đuôi chồn

  Cây cau đuôi chồn

  Tên phổ thông: Cau đuôi chồn Tên khoa học: Wodyetia bifurcata Họ thực vật: Cau - Arecaceae Nguồn gốc xuất xứ: Australia Phân bố…

  Đọc thêm

 • Cây Vạn Tuế

  Cây Vạn Tuế

  Tên thường gọi: Vạn Tuế, Cây Vạn Tuế Tên khoa học: Cycas revoluta Họ thực vật: Cycadaceae (Thiên Tuế). Danh…

  Đọc thêm

 • Cây Kè Washington

  Cây Kè Washington

  Tên phổ thông: Cọ quạt Mexico, Kè washington Tên khoa học: Washingtonia robusta Họ thực vật: Cau - Arecaceae Nguồn gốc xuất xứ: tây…

  Đọc thêm

 • Cây Chuối Rẽ Quạt

  Cây Chuối Rẽ Quạt

  Tên thông thường: Chuối rẻ quạt, chuối quạt, chuối cọ Tên khoa học:Ravenala madagascariensis Họ: Strelitziaceae(Thiên Điểu) Nguồn gốc: Madagasca…

  Đọc thêm

 • Cây Cau Vua

  Cây Cau Vua

  Tên thường gọi: Cây Cau Vua, Cau bụng Tên khoa học: Roystonea regia Họ: Arecaceae Xuất xứ: Nam Florida, Mexico,…

  Đọc thêm

 • Cây Cau Sâm Banh

  Cây Cau Sâm Banh

  Tên thường gọi: Cau Sâm Banh Tên khoa học: Hyophorbe lagenicaulis Họ thực vật: Arecaceaea (họ Cau Dừa) Cau Sâm…

  Đọc thêm