Cây Lá Kim

 • Trúc Quân Tử

  Trúc Quân Tử

  Tên phổ thông: Trúc Quân tử Tên khoa học: Bambusa multiplex hay Bambusa glaucescens Họ thực vật: Cỏ - Poaceae Nguồn gốc xuất xứ:…

  Đọc thêm

 • Trắc Bách Diệp

  Trắc Bách Diệp

  Tên phổ thông: Trắc bách diệp, Trắc bá, Bá tử Tên khoa học: Biota orientalis Họ thực vật: Trắc Bá - Cupressaceae Nguồn…

  Đọc thêm

 • Cây Tùng Xà

  Cây Tùng Xà

  Tên phổ thông: Tùng xà, Bách xù, Bách xà, Viên bách, Ngọa tùng Tên khoa học: Juniperus procumben Nana Họ thực vật: Hoàng đàn…

  Đọc thêm

 • Cây Tùng Thơm

  Cây Tùng Thơm

  Tên phổ thông: Tùng Thơm Tên khoa học: Cupressus macrocarpa Họ thực vật:  Hoàng Đàn -  Cupressaceae Nguồn gốc xuất xứ: Nam Châu Mỹ…

  Đọc thêm

 • Cây Tùng La Hán

  Cây Tùng La Hán

  Tên phổ thông: Thông La Hán, Kim giao lá to, Tùng Lá Hán, thông tre lá to Tên khoa học: Podocarpus macrophyllus…

  Đọc thêm

 • Cây Tùng búp

  Cây Tùng búp

  Tên phổ thông: Tùng Búp  Tên khoa học: Juniperus chinensis Họ thực vật: Hoàng Đàn -  Cupressaceae Nguồn gốc xuất xứ: Bắc Châu Á…

  Đọc thêm

 • Cây Phất Dụ Rồng

  Cây Phất Dụ Rồng

  Tên phổ thông: Phất dụ rồng Tên khoa học: Dracaena draco Họ thực vật: Huyết Giác - Dracaenaceae Nguồn gốc xuất xứ: Phân…

  Đọc thêm

 • Cây Tùng Bách Tán

  Cây Tùng Bách Tán

  Tên phổ thông: Tùng bách tán, Vương tùng Tên khoa học:Araucaria heterophylla Họ thực vật: Bách tán - Araucariaceae Nguồn gốc xuất xứ: New…

  Đọc thêm

 • Cây Trúc Cần Câu Vàng

  Cây Trúc Cần Câu Vàng

  Tên phổ thông: Trúc cần câu vàng Tên khoa học: Phyllostachys aurea Họ thực vật: Hòa thảo - Poaceae Nguồn gốc xuất xứ: các…

  Đọc thêm

 • Cây Phát Tài Núi

  Cây Phát Tài Núi

  Tên phổ thông: Phát Tài Núi, Phất Dụ Huyết Rồng Tên khoa học: Dracaena loureiri Họ thực vật: Huyết Giác  - Dracaenaceae Nguồn…

  Đọc thêm

 • Cây vạn niên tùng

  Cây vạn niên tùng

  Tên phổ thông: Thông La Hán, Kim giao lá to, Tùng Lá Hán, thông tre lá to Tên khoa học:Podocarpus macrophyllus…

  Đọc thêm

 • Cây Trúc Quân Tử

  Cây Trúc Quân Tử

  Tên thường gọi: Trúc quân tử Tên khoa học: Bambusa multiplex Họ thực vật : Poaceae Chiều cao: 1.5m-3m Cây…

  Đọc thêm