Bức tường xanh vĩ đại và câu chuyện đoàn kết

    Bức tường xanh vĩ đại và câu chuyện đoàn kết

    Có một dự án khi nghe nói về nó, người ta tưởng như đang nói về một “nhiệm vụ bất khả thi”: Ngăn chặn tình trạng xâm lấn của sa mạc Sahara vào các khu vực xa hơn phía nam châu Phi. Nhưng thực tế