Tiểu Cảnh Cho Tòa Nhà Công Ty

thiết kế sân vườn hay Tiểu cảnh trước sảnh, dọc hàng rào bao xung quanh tòa nhà văn phòng rất cần thiết cho cảnh quan cũng như môi trường làm việc.

Tiểu cảnh trước sảnh hay dọc hàng rào bao xung quanh tòa nhà văn phòng rất cần thiết cho cảnh quan cũng như môi trường làm việc.

Một bồn tiểu cảnh trước sảnh chờ với điểm nhấn là gốc Phát tài kết hợp với những mảng màu cây tự nhiên rất thu hút.

Những bồn hoa dọc lối đi vừa tạo cảnh quan sinh đông vừa góp phần cải thiện môi trường cho tòa nhà.