Cây Trúc bách hợp

Tên phổ thông: Trúc Bách Hợp, Phát Tài Quạt
Tên khoa học: Dracaena reflexa, Pleomele reflexa
Họ thực vật: Bồng bồng - Dracaenaceae
Nguồn gốc xuất xứ: Bắc Ấn, Ceylon
Phân bố ở Việt Nam: Miền Nam

Đặc điểm hình thái:

Thân, Tán, Lá: Cây bụi, phân nhánh nhiều, thân có sẹo do lá rụng để lại. Lá xếp hoa thị, dạng bầu dục thuôn nhọn ở đầu, gốc kéo bẹ ôm thân, mép nguyên, màu xanh bóng với có dải màu vàng tươi kéo dài từ gốc tới ngọn.

Hoa, Qủa, Hạt: Hiếm thấy.

Đặc điểm sinh lý, sinh thái:

Tốc độ sinh trưởng: Trung bình

Phù hợp với : Cây ưa sáng hoặc chịu bóng bán phần thích hợp làm cây trang trí nội thất, nhu cầu nước trung bình. Nhân giống từ tách bụi hoặc giâm cành, mọc khỏe.