Cây Nội Thất

 • Cây Bạch mã hoàng tử

  Cây Bạch mã hoàng tử

  Tên phổ thông: Bạch mã hoàng tử Tên khoa học: Aglaonema Pseudobracteatum Họ thực vật: Ráy - Araceae Nguồn gốc xuất xứ: Châu Á…

  Đọc thêm

 • Cây Đại Phú Gia

  Cây Đại Phú Gia

  Tên phổ thông: Đại Phú Gia, Đại Phú Quý Tên khoa học: Aglaoocma sp Họ thực vật: Ráy - Araceae Nguồn gốc xuất…

  Đọc thêm

 • Cây Trúc Nhật Đốm

  Cây Trúc Nhật Đốm

  Tên thường gọi: trúc Nhật đốm, Phất dụ trúc lang Tên khoa học: Dracaena godseffiana Họ thực vật: Dracaenaceae (Bồng…

  Đọc thêm

 • Cây Trúc Nhật

  Cây Trúc Nhật

  Tên phổ thông: Trúc Nhật, trúc Phất Dụ Tên khoa học: Dracaena surculosa Họ thực vật: Họ Phất Dụ - Dracaenaceae Nguồn gốc xuất…

  Đọc thêm

 • Cây Kim Ngân

  Cây Kim Ngân

  Tên thường gọi: cay kim ngan,Bím đuôi sam Tên khoa học: Stereulia pexa Họ thực vật: Trôm – Stereuliaccae) Thân, Tán,…

  Đọc thêm

 • Cây Cau Hawaii

  Cây Cau Hawaii

  Tên thông thường: Cau Hawaii, ha-oai Tên khoa học: Chamaedorea seifrizil Họ: Arecaceae   Tên phổ thông: Cau Hawaii, Lau Cọ…

  Đọc thêm