Cây Nội Thất

 • Cây Phú quý

  Cây Phú quý

  Tên phổ thông: Phú Quý Tên khoa học: Aglaonema butterfly Họ thực vật: Ráy - Araceae Nguồn gốc xuất xứ: Indonesia Phân bố ở Việt…

  Đọc thêm

 • Cây Phất Dụ Mỹ

  Cây Phất Dụ Mỹ

  Tên phổ thông: Phát Tài Mỹ, Phất Dụ Mỹ Tên khoa học: Dracaena deremensis Họ thực vật: Phất Dụ  - Dracaenaceae Nguồn gốc…

  Đọc thêm

 • Cây Phất dụ mảnh

  Cây Phất dụ mảnh

  Tên phổ thông: Phất Dụ Mảnh, Huyết giác Madagascar Tên khoa học: Dracaena marginata Họ thực vật: Huyết Giác  - Dracaenaceae Nguồn gốc…

  Đọc thêm

 • Cây Oai hùng

  Cây Oai hùng

  Tên phổ thông: Oai Hùng Tên khoa học:Dieffenbachia oerstedii Họ thực vật: Ráy - Araceae Nguồn gốc xuất xứ: Colombia, Brazil Phân bố…

  Đọc thêm

 • Cây Ngũ gia bì

  Cây Ngũ gia bì

  Tên phổ thông: Ngũ gia bì chân chim, Chân chim, Cây đáng, Cây lằng, Sâm Nam, Cây chân vịt, … Tên…

  Đọc thêm

 • Cây Ngọc ngân

  Cây Ngọc ngân

  Tên phổ thông: Ngọc ngân Tên khoa học: Dieffenbachia picta exotica Họ thực vật: Ráy - Araceae Nguồn gốc xuất xứ: Châu Mỹ -…

  Đọc thêm

 • Cây Ngân hậu

  Cây Ngân hậu

  Tên phổ thông: Ngân hậu, Minh ty trắng Tên khoa học: Aglaonema communtatum Họ thực vật: Ráy - Araceae Nguồn gốc xuất xứ: Indonesia…

  Đọc thêm

 • Cây Ngà voi Thái

  Cây Ngà voi Thái

  Tên phổ thông: Ngà Voi Thái  Tên khoa học: Sansevieria cylindrica, Sansevieria stuckyi Họ thực vật: Phất Dụ - Dracaenaceae Nguồn gốc xuất xứ: Châu…

  Đọc thêm

 • Cây Môn tai Phật

  Cây Môn tai Phật

  Tên phổ thông: Môn Tai Phật Tên khoa học: Alocasia cucullata Họ thực vật: Ráy - Araceae Nguồn gốc xuất xứ: Trung Quốc Phân…

  Đọc thêm

 • Cây môn đốm

  Cây môn đốm

  Tên phổ thông: Môn đốm, Môn trổ, Môn lưỡng sắc Tên khoa học:  Caladium hortulanum Họ thực vật: Ráy -  Araceae Nguồn gốc…

  Đọc thêm

 • Cây Lưỡi hổ

  Cây Lưỡi hổ

  Tên phổ thông: Lưỡi cọp vằn, Hổ thiệt vằn, Hổ vĩ, Lưỡi hổ Tên khoa học: Sansevieria trifasciata Họ thực vật: Bồng Bồng…

  Đọc thêm

 • Cây Lan ý

  Cây Lan ý

  Tên phổ thông: Lan ý, Buồm trắng, Bạch môn, Vỹ hoa trắng, Huệ hòa bình Tên khoa học: Spathiphyllum wallisii Họ thực…

  Đọc thêm